Luiken Dekenij

Een half jaar geleden hebben de heren Pierre Wouters en Wim Vanhauten ons benaderd vanwege hun idee om de verdwenen luiken langs de ramen van de dekenij te laten terugkeren. Vervolgens heeft Wiertz Foundation hieraan een bedrag toegekend en heeft de firma Richter, die een en ander heeft gemaakt, eveneens een deel geschonken. Zoals gezegd: het is een volledig particulier initiatief waaraan het kerkbestuur toestemming heeft gegeven. Het resultaat mag er zijn: De dekenij heeft hiermee een upgrading ondergaan en de luiken zien er fantastisch uit. We danken dan ook de beide heren initiatiefnemers en de sponsoren heel hartelijk voor deze actie en voor dit mooie resultaat.

Kerkbestuur Parochiefederatie Kerkrade

 

Geplaatst in nieuws.