Dakreparatie Dekenij

Velen hebben gezien dat vanaf de Goede Week tot na Pinksteren steigers hebben gestaan rondom de dekenij (pastorie van de deken). Het honderd-en-acht jaar oude dak moest zeer dringend vervangen worden. Bij regenbuien drong het water van alle kanten binnen zeker daar waar de dakkapellen gesitueerd waren. In het verleden vanwege het gebrek aan baten is het vervangen steeds opgeschoven. Alle financiën zijn vrijwel uitsluitend voor de Lambertuskerk aangewend. Na een hevige regenbui en fikse storm begin 2018 toen het regenwater andermaal binnen droop en reparatie geen optie meer was, hebben wij moeten besluiten om het pannendak te renoveren en de daklijsten te verven. Isolatie (volkomen afwezig) heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van het plan van eisen bij de aanvraag van offerten.

Wij hebben vier bedrijven om een offerte gevraagd. Uiteindelijk is de dak reparatie aan de firma Verkoulen gegund en het schilderwerk aan de firma Vankan. Tijdens de werkzaamheden zijn we ook geconfronteerd met meerwerk. De schoorsteen moest opnieuw gemetseld worden, deze zat helemaal los; en op de bovenste zolder lag een behoorlijke hoeveelheid oud puin dat nimmer is afgevoerd. Eveneens moesten ophangbeugels vervangen worden die niet waren voorzien in de offerte. De totale kosten van de dakrenovatie bedroegen exclusief meerwerk € 81.591,00 incl. btw. waarvan € 73.800,00 voor het dak en € 7.792,00 schilderwerk.
Het meerwerk bedraagt € 4.021,00. Wij hopen door sponsoring en via andere wegen een deel van de kosten gedekt te krijgen. 

Kerkbestuur Parochiefederatie Kerkrade.

Geplaatst in nieuws.