Misintenties St. Petrus-Maria Tenhemelopneming

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift z.g. stipendium, die ten goede komt aan de parochie. De bedragen van de stipendia zijn vastgesteld door het bisdom en in overleg met de penningmeesters van het Dekenaat Kerkrade.
Een misintentie in de week kost € 10,- en een misintentie in het weekend en op feestdagen kost € 20,-


Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding
van 08.00 t/m 09.00 uur.

Bij iedere H.Mis op donderdagavond wordt vanaf 18.30 uur de rozenkrans gebeden.
Bij iedere H.Mis op zondagmorgen is er kinderwoorddienst.

Zie: Mistijden/Misintenties