Misintenties H. Lambertus

De opnames zijn gemaakt door dhr. R. Luthart en het klokgelui is te horen na
38 seconden. De reportage start met een aantal afbeeldingen.

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift z.g. stipendium, die ten goede komt aan de parochie. De bedragen van de stipendia zijn vastgesteld door het bisdom en in overleg met de penningmeesters van het Dekenaat Kerkrade.
Een misintentie in de week kost € 10,- en een misintentie in het weekend en op feestdagen kost € 20,-


Zie:
Mistijden/Misintenties