AKO Chevremont

Als gevolg van de corona-ontwikkelingen zal de jaarlijkse Adventsmarkt, georganiseerd door de AKO, niet doorgaan.
Tevens zal worden afgezien van alle carnavalsactiviteiten voor het komende seizoen.

Bestuur AKO.

Kerkelijk jaar

Op zondag 22 november wordt het Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL gevierd, zijnde de laatste zondag in het kerkelijk jaar.
Het nieuwe kerkelijke of liturgische jaar begint met de eerste zondag van de advent, dit jaar dus op zondag 29 november.
Met de eerste zondag van de advent begint voor de lezingen op zondag tijdens de Eucharistieviering de B-cyclus en wordt vooral gelezen uit het evangelie van de evangelist Marcus. In de Eucharistieviering op de weekdagen wordt gelezen volgens cyclus II van het oneven jaar.

Red wednesday

Woensdag 25 november is weer ‘Red Wednesday’. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de vele miljoenen Christenen in de wereld die gebukt gaan onder vervolging en geen godsdienstvrijheid kennen. Vele kerken en kathedralen zoals
St. Paulscathedral, de Dom van Keulen, Notre Dame in Parijs en ook onze Dekenale St. Lambertuskerk zullen op die avond en in die nacht rood verlicht worden om aandacht hiervoor te vragen. Geen enkele godsdienst wordt momenteel zo bedreigd en vervolgd dan het Christendom in al zijn facetten. Hieromtrent worden ook online lezingen aangeboden over deze thematiek. U kunt zich hiervoor aanmelden via:
redwednesday.nl  

Bisschoppen: 30 bezoekers bij kerkdiensten en mondkapjes dragen

Voorlopig mogen er niet meer dan 30 bezoekers bij kerkdiensten aanwezig zijn en zij worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Dat heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie vrijdagavond 9 oktober besloten. Bisschop Harrie Smeets van Roermond laat weten dat hij zich aan dit besluit conformeert en vraagt de parochies in Limburg deze nieuwe afspraken na te leven.

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.
De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk
De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Zie verder: https://www.bisdom-roermond.nl/30-bezoekers-bij-kerkdiensten-en-mondkapjes-dragen

 

 

Eerste H. Communievieringen 2021

De data voor de Eerste H.  Communievieringen van 2021:

Bs. Mgr. Hanssen en Arcadia: donderdag 13 mei Hemelvaart om 09.30 uur Catharinakerk
Bs. De Steltloper: zondag 16 mei om 10.30 uur Chevremont
Bs. De Blokkenberg: zondag 30 mei om 10.30 uur Chevremont
Bs. De Diabolo: 30 mei om 09.30 uur Lambertuskerk
Bs. St. Ursula: 6 juni om 09.30 uur Catharinakerk.

Alle vieringen zijn ONDER VOORBEHOUD!
Mocht de overheid of de bisschoppen beslissen dat er geen vieringen in de kerken gehouden mogen worden, geven wij hier uiteraard gehoor aan.