Beeld O.L.V. Sterre der Zee in kerk Terwinselen

Op zondag 7 juli 2019 mag parochie Terwinselen het beeld O.L.V. Sterre der Zee ontvangen in haar kerk. Dit mag zondermeer het hoogtepunt van het feestelijk jaarprogramma zijn, rondom het 100 jarig bestaan van de parochie. Eenieder is uitgenodigd om op deze dag een viering bij te wonen of die zondag de kerk binnen te lopen om bij O.L.V. Sterre der Zee een kaarsje aan te steken. 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
om 10.00 uur is er een feestelijke H.Mis, waarin het Mariabeeld plechtig de kerk zal worden binnengedragen.

Om 13.00 uur is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden.
In de middag zal om 14.30 uur een Maria-lof zijn met op het einde een korte uitstelling van het Allerheiligst Sacrament.
Gedurende deze dag is op het pastorieplein een gezellig terras ingericht voor de bezoekers om een kopje koffie of thee te drinken.

Eerste H. Communie

Data voor de E.H. Communie en de communicanten:

Communicanten Bs. St. Ursula. Kerk Holz. Zondag 12 mei 09.30 uur.
Lente Schroeder, Lotte Ploum, Mario Lorenzo Cardamone, Robyn Hanneman, Maxime Delboeuf, Gina Fiori, Esra Simon,
Shanaily Pablo, Danique de Vries,
Maja Podgorski, Tijs Bischoff, Raf Hellenbrand, Mirte Niesten, Fenna Hölsgens, Amina Oszaozki.

Communicanten Bs. De Steltloper. Kerk Chevremont. Zondag 19 mei 10.30 uur.
Eva Augenbroe, Milan Habets, Ayden Engels, Dany Smeets, Damani Aust, Sandro Smeets, Michelle Dingemans, Jenna van Berlo,
Finn Paffen, Dalinia Geers, 
Djemi van Nieuwkerk, Hidde Beugels, Sebastiaan Kierkels.

Communicanten Mgr. Hanssenschool. Kerk Chevremont. Zondag 26 mei 11.00 uur.
Eve Göbbels, Kaya van Hees Ajdnik, Abby Raadschilders, Abi Luxman.

Communicanten SBO Arcadia:
Kayra Esser, Keano Ariaans, Wesley Smith.

Communicanten OBS De Schatkist. Kerk Holz. Donderdag 30 mei 09.30 uur.
Djalisa Schreijen, Justin Burczyk, Jolien Burczyk, Mart Brauers.

Communicanten Bs. De Blokkenberg. Kerk Chevremont. Donderdag 30 mei 10.30 uur.
Lou Paffen, Lotte Tummers, Jayson Eerlingen, Romy Falla, Veerle Souren, Yfke Voncken, Jaidey van Ewijk, Alexis de Heus,
Lorena Offermans, Yana Fintelman,
Eva Nohlmans, Kay Bremen, Demy van Dijk, Demy Hendriks, Yara Heijltjes, Elif Stekhuizen,
Floor Vroomen, Siem Jacobs, Ryan Rörik, Noah van Hoeflaken, 
Liv Houben.

Communicanten Bs. De Diabolo. Kerk Lambertuskerk. Zondag 16 juni 09.45 uur.
Emilia van Bree, Renske Smeets, Quyandra Simmons, Puck Scholten, Dylano Heusschen, Jayden van Haard, Noa van de Berg,
Luana Rauhe, Nina du Crocq.

H. Vormsel

Tijdens de Paaswake hebben de vormelingen met ons allen de Doopbeloften hernieuwd in een indrukwekkende viering
van de Verrijzenis van Jezus Christus. Wanneer Jezus naar de Vader terugkeert en ten hemel opstijgt, belooft Hij Zijn leerlingen
de H. Geest te zenden. Op vrijdag 31 mei zullen jongens en meisjes van Bs. De Blokkenberg en De Steltloper het H. Vormsel ontvangen door Mgr. André Franssen, oud-kapelaan van de Lambertusparochie.
De viering begint om 18.00 uur in de Lambertuskerk i.v.m. het 100-jarig bestaan van het Petruskoor op Chevremont
is deze kerk niet beschikbaar. Zaterdag 22 juni zullen jongens en meisjes van Bs. St.Ursula en De Diabolo het H. Vormsel ontvangen door
dezelfde vormheer eveneens in de Lambertuskerk om 18.00 uur.

Het H. Vormsel is het sacrament waarin de H. Geest aan deze kinderen wordt geschonken door gebed, handoplegging en zalving.
Het is de H. Geest van Pinksteren die als een vuur op de leerlingen van Jezus neerdaalt en alle angst en benauwdheid van hen wegneemt.
Door deze H. Geest ontvangen de kinderen de gaven van wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte, van kennis, ontzag en liefde.
Gaven en eigenschappen die ze hard kunnen gebruiken en die hen zullen bijstaan op hun weg naar de volwassenheid en
hun weg door het leven. We wensen alle vormelingen alvast van harte proficiat en veel geluk en vreugde in hun leven.
Deken S. Nevelstein.

 

Onze vormelingen:

Bs. De Steltloper, 
Bart Becholtz, Nayeli Boon, Colin van Eldik, Kaylen Engels, Anouk Gorissen, Jaimy Haas, Jelle Habets, Sherena Jantje,
Melvin Lawson,Dilaya Pouwels, Dylano Prikken, Velora Putzu, Thessa Schols, Benthe Schots, Ingo Valkenberg, Dominique Vogt.

Bs. De Blokkenberg, 
Matteo Caccamese, Noëmi Croes, Finn Elie, Renske Herberichs, Gwen de Heus, Yoeri Heijltjes, Demi Hoeben, Lynn Horsch,
Gian-Luca Kuijpers, Luca en Estée Pötgens, Gwen Reulings, Brecht Scheuren.

Bs. De Diabolo, 
Zoë van Deur, Lis Eussen, Zoë Fröls, Nick Gelissen, Kathlijn Hambeukers, Ziangelo Klooster, Daphne Heusschen,
Eline Monsewije, Elias op den Kamp, Wayne-Jeremy Spreutels, Samm Ubaghs.

Bs. St. Ursula, 
Jesse Hahnengress, Stan Jongen, Laura Kolfoort, Noor Kusters, Lizzy Michiels, Sett Peelen, Lisa Reinders, Nout Senster,
Zarah Vrinzen.

Bedevaart naar Kevelaer

Op woensdag 19 juni organiseren de parochies H. Lambertus, H. Catharina, St. Petrus–Maria Tenhemelopneming en H. Hart van Jezus de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Dit gebeurt ook dit jaar in samenwerking met de parochies van het Parochiecluster Kerkrade-West.
Om 07.30 uur vertrekt de bus vanaf het Kerkplein Kerkrade-Centrum, om 07.45 uur vanaf de kerk van de Holz en om 08.00 uur vanaf de kerk van Chevremont. Na aankomst in Kevelaer lopen alle bedevaartgangers in processie naar de Genadekapel waar een korte plechtigheid zal worden gehouden. Op het programma staan verder de viering van de H. Mis in de Basiliek, waarbij onze organist Huub Van de Wall de volkszang op het orgel zal begeleiden. Aansluitend vindt het bidden plaats van de grote of kleine Kruisweg. De dag wordt afgesloten met een Plechtig Lof met de zegening van de religieuze voorwerpen. Uiteraard is er voldoende vrije tijd om iets te eten, te kopen of te genieten op een gezellig terras. Om 17.30 uur wordt de thuisreis gestart met een verwachte aankomst in Kerkrade rond 19.30 uur. De kosten van deelname bedragen € 17,50 per persoon. Inschrijving kan plaatsvinden tijdens de openingstijden van het parochiekantoor H. Lambertus en de dagkapel St. Catharina, of na de H. Missen.
De uiterste inschrijfdatum is woensdag 12 juni. 
Ook dit jaar rekenen wij weer op een grote deelname.

Fietsbedevaart naar Wittem

Naast de voetbedevaart naar Wittem (traditiegetrouw op de eerste zaterdag van het jaar) willen we op zaterdag 1 juni met de fiets op bedevaart gaan naar Wittem. Om 08.00 uur vertrekken we vanaf de kerk van Chevremont en om 08.10 uur vanaf de Lambertuskerk. Onderweg zullen we bij de diverse veldkruizen een tientje van de rozenkrans bidden, terwijl er halverwege ook een koffiepauze in de vrije natuur zal zijn. Om 11.00 uur willen we de H.Mis vieren in de kapel van het klooster van Wittem, waar de heilige Gerardus vanouds vereerd wordt. Aansluitend zullen we een kleinigheid eten in een nabij gelegen restaurant. Ook als men met de auto naar de Mis komt en na afloop iets mee wilt eten, graag aanmelden bij pastoor: hanskreuwels@gmail.com  

Sjevemeter Kirchefes

Het “Sjevemeter Kirchefes” 2019 staat in de steigers. Zondag 23 juni a.s. zal een en ander op het vernieuwde kerkplein aan de Nassaustraat te Chèvremont van start gaan.
Dit jaar wordt er volop samengewerkt met “Schutterij St. Michael”, die verleden jaar spontaan hun ondersteuning aan de organisatoren van het SKF aanbood. Zo zal de schutterij zorgdragen voor tenten, banken en stoelen. Meer info volgt.

Internationale Pinkstermis

Op Pinksterzondag 9 juni om 11.00 uur is er in de kerk van Chevremont een bijzondere viering. Gelovigen van verschillende landen zullen op een uitdrukkelijke manier aanwezig zijn bij deze viering, die ons terug laat denken aan het eerste Pinksterfeest, toen mensen uit alle delen van de wereld luisterden naar de apostelen die in velerlei talen tot hen spraken. In allerlei talen zullen de lezingen, de voorbeden en de vredeswens worden uitgesproken, terwijl het Indonesische koor KKI uit Echt voor zang zal zorgen die eveneens aansluit bij het thema van deze viering: ‘Vele talen, één Geest’. Na afloop van de Mis zullen er bij de koffie traktaties zijn, zoals die door parochianen-die-van-verre-zijn-gekomen, worden aangeboden. Komt u zelf oorspronkelijk uit een ander land dan Nederland, dan kunt u ook in uw oorspronkelijke klederdracht naar deze viering komen. Als u met vele anderen de vredeswens in uw moedertaal wilt uitspreken, laat het even weten aan pastoor: hanskreuwels@gmail.com

Antoniusnoveen St. Lambertusparochie

In de maand juni zullen de vieringen van de Antoniusnoveen plaatsvinden op de dinsdagen 4 en 11 juni.
De H. Mis van dinsdag 4 juni zal voorgegaan worden door Kapelaan Rajan Arulraj Nesaiyan en Diaken Din Houtema.
Er is dan volkszang. Tevens vindt dan ook de ziekenzalving plaats.

Op dinsdag 11 juni en tevens de laatste noveendag, zal Pastoor Kreuwels de H. Mis voorgaan met alle beschikbare Diakens.
De dienst zal opgeluisterd worden door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, o.l.v. Peter Hensgens en aan het orgel Rob Peters.

Uw persoonlijke intenties kunt u aan de voet van het Antoniusbeeld in het mandje deponeren.
Deze zullen bij de voorbeden worden voorgelezen.

Tijdens de H. Mis bent u in de gelegenheid de relikwie, van de H. Antonius te vereren.

Veel devotie toegewenst namens het Pastoraal Team, Diaken Din Houtema.

 

Dienstencentrum Kerkrade-centrum, Ursulinenhof 50, nodigt uit

Elke maandag koffie-inloop van 14.00-16.00 uur. Consumpties € 1,20

Maandag 3 juni van 12.00 – 14.00 uur: Pannenkoek € 3,00

Maandag 10 juni gesloten.

Maandag 24 juni van 12.00 – 14.00 uur: frieten met zuurvlees / snack € 6,00  

Maandag 27 juni kienen: € 3,50

Wel graag vooraf aanmelden: tel. 045-567 38 95

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is het mogelijk om bij ons een warme maaltijd (3 gangen á € 8,00) te komen eten om 12.00 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met 045-567 38 95.

Preken van pastoor Hans Kreuwels op Youtube

Sinds enige tijd kunt u op facebook de zondagspreek, alsook de ‘door-de-weekse’ preekjes, van pastoor Hans Kreuwels zien en beluisteren.
Voor wie niet in de gelegenheid is om naar de kerk te komen, of voor wie op zoek is naar geestelijk voedsel, een mogelijkheid de kerk-in-huis te halen.

Wilt u de preken van pastoor Hans op Youtube zien en beluisteren klik dan hier