Activiteiten mei – Tuin van vrede – Vredeskapel

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE
Elke vrijdag van 16.30-17.00 uur in de Vredeskapel.

GEZINSAANBIDDING
Elke eerste vrijdag van 15.00–16.00 uur in de kapel.

Data: 7 mei en 4 juni.

BEZINNINGSGROEP
rond Levensboek “Monniken in de stad” o.l.v. Zr. Marie-Liesse.

Zaterdagochtend van 10.00-11.30 uur in het klooster.
Data: 8 mei en 29 mei.

INLOOPOCHTENDEN
in het klooster op woensdagochtend van 11.00-12.30 uur,

voor vragen, geestelijk gesprek kopje koffie/thee.
Data: 12 mei, 26 mei, 9 en 23 juni. WELKOM!!!

POETSGROEP VREDESKAPEL
“Vele handen maken schoon werk”
Volgende datum: dinsdag 11 mei van 18.45-20.00 uur.

MOEDERDAGSTUKJES
Mocht u voor Moederdag een mooi bloemstukje willen bestellen, dan kunt u contact opnemen met Marjo Vreuls,
tel: 045 535 29 19.

FATIMA GEBED – 13 mei om 19.00 uur in de Vredeskapel.
Op 13 mei willen we stilstaan bij het feit dat Maria in 1917 verschenen is in Fatima. We willen dit doen door samen het Rozenkransgebed te bidden voor de Vrede. U bent van harte uitgenodigd!

 
INLEIDING OVER ST. JOZEF – 18 mei om 19.00 uur in de Vredeskapel.
Dit jaar is door Paus Franciscus uitgeroepen tot bijzonder Jozefjaar, met het verschijnen van de apostolische brief “Patris Cordis” (met een vaderhart). We zullen deze avond wat dieper ingaan op de persoon en de betekenis van de H. Jozef. Iedereen is welkom! Graag vooraf aanmelden bij Zr. Marie-Liesse of via het Parochiekantoor St. Lambertus.

Kinderpagina voor Parochiebladen

Graag willen wij u informeren over een nieuw initiatief:
Een kosteloze maandelijkse kinderpagina voor parochiebladen https://rkkids.nl/
Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) stelt de kinderpagina kosteloos ter beschikking aan parochies.
De pagina bevat telkens een verhaal uit de Bijbel, een korte catechese, een gebedje en vaak ook nog een QR-code naar een bijbehorend liedje, voorzien van mooie afbeeldingen.

We hopen dat veel gezinnen daardoor geholpen worden om thuis met het geloof bezig te zijn, zodat ouders en kinderen Jezus steeds beter leren kennen.

Kerkbalans – Kerkbijdrage

Zoals ik al eerder heb aangegeven: Wanneer ik hiervoor aandacht vraag, dan is in het volle besef dat menigeen in Kerkrade harder getroffen is dan de kerkgemeenschap. En toch kom ik er niet onderuit om stevig aan de bel te trekken. Op dit moment zijn we met drie priesters: pastoor Kreuwels, pastoor Caldelas, en ondergetekende, deken Nevelstein. Het gebied waarover we aangesteld zijn strekt zich uit van Pannesheide en Strass tot Eygelshoven, de volledige oostkant van Kerkrade waarin zo’n 15.000 katholieken leven. Nu nog zijn er 5 kerken in het centrum, de Holz, Haanrade, Chevremont en Bleijerheide en de Vredeskapel. Ooit waren het er 9 inclusief de Blijde Boodschapkerk, Jozef en Norbertus, Sint Petrus en Maria Goretti. Bleijerheide teert zo snel in dat de parochie over 3 jaar volledig op nul uitkomt. Een van de eerste grote aandachtspunten na de integratie van Bleijerheide in onze Parochiefederatie is de aanpak van de kerkbijdrage aldaar. Ook in de overige delen van onze Parochiefederatie is de ontwikkeling zorgelijk en dat met name door de gigantische achteruitgang van inkomsten door de Coronacrisis. Voor mij zelf voelt het als een soort gevecht om te overleven. Daarbij ben ik evenwel nimmer moedeloos, alleen erg bezorgd. Ik vertrouw op God en Hij zal uiteindelijk bepalen op welke manier het verder gaat maar dat geeft mij geen vrijbrief om achterover te leunen. Dus: alweer mijn indringende appel op alles en iedereen om ons te helpen en te bekijken wat u extra kunt en wilt doen om ons te ondersteunen en een toekomst voor de kerkgemeenschap mogelijk te maken.

Alvast heel hartelijk dank voor Uw bewogenheid en aandacht!

Deken S. Nevelstein

 

De Givt – app

Sinds kort is er voor degenen die thuis de H.Mis volgen via FB of YouTube, de mogelijkheid om met de collecte mee te doen. Als men de app ‘Givt’ downloadt, kan men het gewenste bedrag overmaken naar ‘Kerkrade-H.Lambertus’ of ‘Kerkrade-Chevremont’. In deze tijd van pandemie kunnen slechts een beperkt aantal mensen de zondagse Mis daadwerkelijk bijwonen, terwijl een veelvoud deze via social media volgt. Uiteraard zijn we blij dat we – ondanks alle beperkingen – langs deze weg velen weten te bereiken, maar tegelijkertijd ziet de penningmeester met lede ogen aan, hoe de inkomsten van o.a. de collectes drastisch verminderen. De Givt-app is dan ook een uitkomst, om – langs een heel eenvoudige weg – tijdens de H.Mis mee te doen met de collecte. Giften, die op deze manier worden overgemaakt, zijn aftrekbaar bij de belastingopgave.

 

Gezocht: Mannen met een priester-roeping

Het Grootseminarie Rolduc is op zoek naar jongens of mannen die het priesterschap als bestemming zien.
“Priester worden is niet kiezen voor een gewoon beroep. Het is een “roeping”. Je wordt ervoor uitgekozen. Wanneer de gedachte leeft om priester te worden, besef je ten diepste dat die niet van jou zelf komt. God geeft ze in, Hij roept”, schrijft het seminarie op www.rolduc.nl
De opleiding tot priester duurt zo’n zeven jaar en staat qua niveau ongeveer gelijk aan een hbo- tot vwo-studie. Kandidaten moeten in ieder geval tenminste over een havo- of mbo-diploma beschikken. De minimumleeftijd is 18 jaar. Voor kandidaten van rond de 35 jaar en ouder is er een verkorte opleiding.
Het telefoonnummer om over deze opleiding te spreken is 045 5466810

Kerk ‘Blijde Boodschap’ verkocht

Op 16 december heeft ondergetekende en wethouder Tim Weijers de verkoopovereenkomst getekend waarbij de Blijde Boodschapkerk wordt gekocht door de gemeente Kerkrade. De sluiting van de betreffende kerk heeft indertijd veel beroering veroorzaakt maar verreweg de meeste betrokkenen zijn ervan doordrongen dat dit niet anders kon. De meest betrokken parochianen van die kerk werden van harte welkom geheten in de kerk van St. Petrus en Maria Tenhemelopneming, hemelsbreed 300 meter verderop. Daar is inmiddels een heel levendig samenspel ontstaan van mensen, oud en jong, die de handen in elkaar slaan voor kerk en kerkgemeenschap. Prachtig is ondertussen dat de mooie glas-in-lood ramen van de Blijde Boodschap bewaard zullen blijven en dat de gemeente daar zorg voor zal dragen. Het indrukwekkende kruisbeeld heeft een goede plaats gevonden in de kerk van Chevremont. Het zaaltje waar iedere week meerdere malen mensen bijeenkomen om te bidden en over het geloof te spreken in die kerk hebben we de passende naam ‘Blijde Boodschapzaal’ gegeven. De verkoop van de kerk vindt plaats in het kader van een totale sanering van het Rolduckerveld. De inzet is om de woonomstandigheden aanzienlijk te verbeteren en de mensen ook persoonlijk beter te helpen en bij te staan. Als kerkgemeenschap werken we hier graag aan mee en willen ondersteuning bieden waar het maar kan. De hele interactie met vertegenwoordigers van de gemeente Kerkrade en met name dhr. Ton van der Velden, hebben wij als constructief en positief ervaren. Dit willen we graag continueren. 

Deken S. Nevelstein

 

Kerkelijk jaar

Op zondag 22 november wordt het Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL gevierd, zijnde de laatste zondag in het kerkelijk jaar.
Het nieuwe kerkelijke of liturgische jaar begint met de eerste zondag van de advent, dit jaar dus op zondag 29 november.
Met de eerste zondag van de advent begint voor de lezingen op zondag tijdens de Eucharistieviering de B-cyclus en wordt vooral gelezen uit het evangelie van de evangelist Marcus. In de Eucharistieviering op de weekdagen wordt gelezen volgens cyclus II van het oneven jaar.

Eerste H. Communievieringen 2021

De data voor de Eerste H.  Communievieringen van 2021 zijn:

Bs. Mgr. Hanssen en Arcadia: zondag 12 september om 09.30 uur in de Catharinakerk;
Bs. De Blokkenberg: zondag 19 september om 10.30 uur te Chevremont
Bs. De Diabolo: zondag 19 september om 09.00 uur in de Lambertuskerk
Bs. St. Ursula: zondag 26 september om 09.30 uur in de Catharinakerk.

Alle vieringen zijn ONDER VOORBEHOUD!
Mocht de overheid of de bisschoppen beslissen dat er geen vieringen in de kerken gehouden mogen worden, geven wij hier uiteraard gehoor aan.