Caritas 045

In de afgelopen maand mochten we over de € 3000,00 aan giften ontvangen voor de maaltijdverstrekking in Chevremont.
De milde sponsors willen we buitengewoon hartelijk danken hiervoor! Iedere donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur vindt deze maaltijdverstrekking plaats vóór de kerk van Chevremont aan de Nassaustraat.
We blijven afhankelijk van sponsoring (het gaat immers wekelijks om 400 maaltijden!) en derhalve nogmaals het rekeningnummer: NL50RABO 0125206852 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus Missionaire
Werkgroep. Heel hartelijk dank!

Geplaatst in nieuws.