Activiteiten mei – Tuin van vrede – Vredeskapel

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE
Elke vrijdag van 16.30-17.00 uur in de Vredeskapel.

GEZINSAANBIDDING
Elke eerste vrijdag van 15.00–16.00 uur in de kapel.

Data: 7 mei en 4 juni.

BEZINNINGSGROEP
rond Levensboek “Monniken in de stad” o.l.v. Zr. Marie-Liesse.

Zaterdagochtend van 10.00-11.30 uur in het klooster.
Data: 8 mei en 29 mei.

INLOOPOCHTENDEN
in het klooster op woensdagochtend van 11.00-12.30 uur,

voor vragen, geestelijk gesprek kopje koffie/thee.
Data: 12 mei, 26 mei, 9 en 23 juni. WELKOM!!!

POETSGROEP VREDESKAPEL
“Vele handen maken schoon werk”
Volgende datum: dinsdag 11 mei van 18.45-20.00 uur.

MOEDERDAGSTUKJES
Mocht u voor Moederdag een mooi bloemstukje willen bestellen, dan kunt u contact opnemen met Marjo Vreuls,
tel: 045 535 29 19.

FATIMA GEBED – 13 mei om 19.00 uur in de Vredeskapel.
Op 13 mei willen we stilstaan bij het feit dat Maria in 1917 verschenen is in Fatima. We willen dit doen door samen het Rozenkransgebed te bidden voor de Vrede. U bent van harte uitgenodigd!

 
INLEIDING OVER ST. JOZEF – 18 mei om 19.00 uur in de Vredeskapel.
Dit jaar is door Paus Franciscus uitgeroepen tot bijzonder Jozefjaar, met het verschijnen van de apostolische brief “Patris Cordis” (met een vaderhart). We zullen deze avond wat dieper ingaan op de persoon en de betekenis van de H. Jozef. Iedereen is welkom! Graag vooraf aanmelden bij Zr. Marie-Liesse of via het Parochiekantoor St. Lambertus.

Geplaatst in nieuws.