Kerkbijdrage – gezinsbijdrage

Wanneer ik dit schrijf dan doe ik dat in het volle besef dat volgens de laatste berichten een veel te hoog percentage kinderen in Kerkrade opgroeit onder de armoedegrens. Alleen in Heerlen ligt het percentage nog hoger. Wanneer je geld ergens aan geeft dan mag dit nimmer uit het oog verloren worden. Dit is een eerste doorlopend zorg- en aandachtspunt voor onze hele gemeenschap. Ook als kerkgemeenschap zetten we ons doorlopend voor deze groep in. Mensen die bij ons aankloppen worden niet teleurgesteld. Doorlopend zijn we bezig met gezinnen in deze situaties. Dat neemt niet weg dat we bij u moeten blijven aankloppen en bedelen. Dat hebben we de laatste jaren meerdere malen gedaan en heel wat mensen hebben daar positief op gereageerd. Tot onze spijt en zelfs schaamte hebben we de aanmelding van sommigen niet fatsoenlijk kunnen oppakken en beantwoorden. Het heeft te maken met een totale verandering van de boekhouding die ons al meer dan een jaar parten speelt. De Nederlandse bisdommen hebben een nieuw boekhoudprogramma gekozen en we zijn als parochies verplicht dit toe te passen. De eerlijkheid gebiedt om te vermelden dit programma veel beter functioneert dan het vorige. Alleen de opstart en inrichting is zeer tijd- en energievretend. Sommige mensen onder u hebben al redelijk teleurgesteld gereageerd met: ‘Als jullie zo met mijn aanmelding omgaan en een en ander laten liggen dan hoeft het niet meer’. Dat is buitengewoon jammer en nogmaals, beschamend voor ons. U moet zich wel heel goed realiseren dat al dat vele werk bij ons UITSLUITEND door vrijwilligers gebeurt en die steken daar honderden uren werk in. In dat opzicht wil ik voor al die goede en hardwerkende mensen een lans breken. Feit is kort door de bocht: Het functioneren van onze parochies en de priesters daarin kost ieder jaar ongeveer een kwart miljoen. Dat geven we uit en dat zou dan ook binnen moeten komen. Het gaat dan over Haanrade, Holz, Chevremont en Lambertus. Het tekort over 2018 bedroeg rond de € 30.000,00 Dat betekent dat we dus stevig interen op onze reserve en dat kan niet lang goed gaan. Derhalve nogmaals een stevig appèl op eenieder om te bekijken of hij/zij wil gaan meedoen met kerkbijdrage of het verhogen daarvan. Alvast heel hartelijk dank voor uw welwillende aandacht.   

Deken S. Nevelstein

Marktdagconcerten

In de maanden januari, februari en maart zullen geen Marktdag concerten plaatsvinden.
Op 3 april 2020 zal het eerste Marktdagconcert op het gerestaureerde Müllerorgel uit 1848 weer plaatsvinden.
Ook dan zal het weer worden bespeeld door stadsorganist Jo Louppen.

Kom en luister…..

Vanaf 13 januari tot en met 2 maart zullen er iedere maandag en donderdag tussen 20.00 en 21.00 uur in het Petruszaaltje (naast de kerk van Chevremont) geloofsverdiepingsavonden gehouden worden. Vragen als: ‘Wat heeft God mij te zeggen? Hoe kan ik de verhalen uit de Bijbel lezen? Waarom laat God het lijden toe?’ zullen ter sprake komen, terwijl de leden van een internationaal team ook een persoonlijk getuigenis zullen geven over de manier waarop zij God in hun leven hebben ontmoet. Opgave voor deze avonden is niet nodig. Ook als u een avond mist, u bent altijd welkom!

Info bij pastoor: hanskreuwels@gmail.com

Vredeskapel – Tuin van Vrede

Ook in 2020 zal de ‘Tuin van Vrede’ doorgaan met haar activiteiten in de vredeskapel en klooster op de Hoofstraat 20 te Kerkrade.
We blijven bidden voor het behoud en toekomst van het klooster.

-ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE
Elke vrijdag van 16.30-17.00 uur in de Vredeskapel

-GEZINSAANBIDDING
Elke eerste vrijdag van de maand 15.00-16.00 uur in de Vredeskapel

-BEZINNINGSGROEP rond het Levensboek van Jeruzalem o.l.v zr. Marie-Liesse. Op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur.
Volgende data: 11 januari, 1 en 22 februari, 14 maart, 4 en 25 april 2020. In het klooster.

-BLOEMSCHIKCURSUS voor Pasen
Zaterdagmiddag 4 april 2020 van 14.30 tot 17.00 uur. Bijdrage € 5,00.

Opgeven bij Marjo Vreuls. Tel: 045-5352919