Restauratie Müller-orgel Lambertuskerk

Ondertussen is de restauratie van het historische Müllerorgel voltooid voor een bedrag van bijna € 30.000,00
Daarvan hebben we ongeveer de helft aan subsidies binnengekregen en de andere helft moeten we zelf zien op te hoesten. De Stichting Orgelkring Kerkrade heeft op 29 september een prachtig benefietconcert in de Lambertuskerk georganiseerd waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan dit doel. Het lijkt erop dat we rond de € 3000,00 vanuit dit mooie initiatief mogen ontvangen. Blijft nog een bedrag van € 12.000,00 over. Overigens zal ook de luchttoevoer van het orgel nog een grondige opknapbeurt moeten ondergaan maar daar hebben we nog geen prijsindicatie van. We houden u uiteraard op de hoogte en blijven een beroep doen op uw vrijgevigheid en betrokkenheid. 
Alvast heel hartelijk dank aan eenieder die bijgedragen heeft en dat wellicht nog zal gaan doen.
Deken S. Nevelstein

BENEFIET MÜLLER-ORGEL
Het bestuur van de Stichting Orgelkring Kerkrade heeft onlangs aan deken Nevelstein een cheque van € 3.00,00 overhandigd. Dit is de opbrengst van een benefietconcert, aangevuld door gulle gaven, ten bate van het onlangs gerestaureerde historische Müller-orgel uit 1848. Afgelopen week kwam nog een anonieme gift binnen van € 1.000,00 waardoor de totale opbrengst is opgelopen naar € 4.000,00   Hartelijk dank aan eenieder die een steentje, keitje of rotsblok heeft bijgedragen.