Bedevaart naar Kevelaer

Op woensdag 19 juni organiseren de parochies H. Lambertus, H. Catharina, St. Petrus–Maria Tenhemelopneming en H. Hart van Jezus de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Dit gebeurt ook dit jaar in samenwerking met de parochies van het Parochiecluster Kerkrade-West.
Om 07.30 uur vertrekt de bus vanaf het Kerkplein Kerkrade-Centrum, om 07.45 uur vanaf de kerk van de Holz en om 08.00 uur vanaf de kerk van Chevremont. Na aankomst in Kevelaer lopen alle bedevaartgangers in processie naar de Genadekapel waar een korte plechtigheid zal worden gehouden. Op het programma staan verder de viering van de H. Mis in de Basiliek, waarbij onze organist Huub Van de Wall de volkszang op het orgel zal begeleiden. Aansluitend vindt het bidden plaats van de grote of kleine Kruisweg. De dag wordt afgesloten met een Plechtig Lof met de zegening van de religieuze voorwerpen. Uiteraard is er voldoende vrije tijd om iets te eten, te kopen of te genieten op een gezellig terras. Om 17.30 uur wordt de thuisreis gestart met een verwachte aankomst in Kerkrade rond 19.30 uur. De kosten van deelname bedragen € 17,50 per persoon. Inschrijving kan plaatsvinden tijdens de openingstijden van het parochiekantoor H. Lambertus en de dagkapel St. Catharina, of na de H. Missen.
De uiterste inschrijfdatum is woensdag 12 juni. 
Ook dit jaar rekenen wij weer op een grote deelname.

Fietsbedevaart naar Wittem

Naast de voetbedevaart naar Wittem (traditiegetrouw op de eerste zaterdag van het jaar) willen we op zaterdag 1 juni met de fiets op bedevaart gaan naar Wittem. Om 08.00 uur vertrekken we vanaf de kerk van Chevremont en om 08.10 uur vanaf de Lambertuskerk. Onderweg zullen we bij de diverse veldkruizen een tientje van de rozenkrans bidden, terwijl er halverwege ook een koffiepauze in de vrije natuur zal zijn. Om 11.00 uur willen we de H.Mis vieren in de kapel van het klooster van Wittem, waar de heilige Gerardus vanouds vereerd wordt. Aansluitend zullen we een kleinigheid eten in een nabij gelegen restaurant. Ook als men met de auto naar de Mis komt en na afloop iets mee wilt eten, graag aanmelden bij pastoor: hanskreuwels@gmail.com  

Sjevemeter Kirchefes

Het “Sjevemeter Kirchefes” 2019 staat in de steigers. Zondag 23 juni a.s. zal een en ander op het vernieuwde kerkplein aan de Nassaustraat te Chèvremont van start gaan.
Dit jaar wordt er volop samengewerkt met “Schutterij St. Michael”, die verleden jaar spontaan hun ondersteuning aan de organisatoren van het SKF aanbood. Zo zal de schutterij zorgdragen voor tenten, banken en stoelen. Meer info volgt.

Internationale Pinkstermis

Op Pinksterzondag 9 juni om 11.00 uur is er in de kerk van Chevremont een bijzondere viering. Gelovigen van verschillende landen zullen op een uitdrukkelijke manier aanwezig zijn bij deze viering, die ons terug laat denken aan het eerste Pinksterfeest, toen mensen uit alle delen van de wereld luisterden naar de apostelen die in velerlei talen tot hen spraken. In allerlei talen zullen de lezingen, de voorbeden en de vredeswens worden uitgesproken, terwijl het Indonesische koor KKI uit Echt voor zang zal zorgen die eveneens aansluit bij het thema van deze viering: ‘Vele talen, één Geest’. Na afloop van de Mis zullen er bij de koffie traktaties zijn, zoals die door parochianen-die-van-verre-zijn-gekomen, worden aangeboden. Komt u zelf oorspronkelijk uit een ander land dan Nederland, dan kunt u ook in uw oorspronkelijke klederdracht naar deze viering komen. Als u met vele anderen de vredeswens in uw moedertaal wilt uitspreken, laat het even weten aan pastoor: hanskreuwels@gmail.com

100 jarig bestaansfeest kerkkoor St. Petrus

Op 1 en 2 juni 2019 viert het kerkkoor St. Petrus te Chevremont haar 100-jarige jubileumfeest met een klinkend feestprogramma.

Zaterdag 1 juni om 19.00 uur, feestrevue met muziek, zang en dialect-voordrachten. Zang: Floor Bosman, Le Tre Voci en St. Petruskoor.
Voordrachten van Loek v.d. Weijer en Wim Heijmans.

Officiële opening van een fototentoonstelling voor alle Chevremontse verenigingen en een tentoonstelling van tekeningen
van de kinderen van de basisscholen. 

Zondag 2 juni om 11.00 uur is de jubileum mis die opgeluisterd wordt door het CMK 1912.

Aansluitend gratis feestontbijt: ‘Jans Sjevemet bakt’.
Om 13.30 uur is de receptie. Alle activiteiten vinden plaats in de kerk.