175 jaar Lambertuskerk

Het eerste, houten, kerkje toegewijd aan St. Lambertus, werd bijna 1000 geleden gebouwd op de plek van de huidige kerk. Ze was een dochterkerk van de veel oudere kerk van Richterich. Dit kerkje werd tijdens een geschil tussen de hertog van Limburg en de graaf van Saffenberg door de soldaten van de hertog in brand gestoken. Op 14 december 1108 werd de eerste stenen Lambertuskerk geconsacreerd door bisschop Otbert van Luik. Een dag eerder de crypte van Rolduc. Deze kerk is gedeeltelijk blijven bestaan tot rond 1723/24 toen ze werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kerk. In 1725 werd de volgende, door de Akense architect Mefferdatis gebouwde, Lambertuskerk geconsacreerd. In 1763 werd de oorspronkelijke klokkentoren aan de westkant (kerkhofkant) afgebroken en een nieuwe, huidige, toren gebouwd aan de oostkant.  Deze kerk was geen lang leven beschoren, immers, al van 1835 waren er plannen voor een nieuwe kerk. Deze werd op 17 februari 1844 geconsacreerd door bisschop Paredis, apostolisch administrator van het toen nog apostolisch vicariaat Roermond. In 1956 werd de kerk nog eens uitgebreid tot de huidige omvang en de toren werd verhoogd tot 50 meter. 

De kerk viert dus op 17 september dit jaar haar 175-jarig bestaan en dat gaan we uiteraard vieren. De viering wordt gekoppeld aan de viering van 75 jaar bevrijding en zal plaatsvinden op zondag 29 september in principe met een openluchtmis waaraan ook de geestelijkheid van Herzogenrath zal deelnemen. Uiteraard willen we u nu alvast de aankondiging doen van deze zeer bijzondere viering van de moederkerk van het land van Rode en van de bevrijding. Meer info volgt. Deken S. Nevelstein

Geplaatst in nieuws.