175 jaar Lambertuskerk – 75 jaar bevrijding

Zondag 29 september herdenken wij twee hele stevige momenten in de geschiedenis van Kerkrade. 17 september 1844 werd de nieuwe, vierde, Lambertuskerk geconsacreerd door de toenmalige bisschop van Roermond, Mgr. Paredis. De eerste was van hout en gaat tot 1000 jaar terug, de tweede is geconsacreerd op 14 december 1108 door de bisschop van Luik en de derde ergens in de 16e eeuw. 6 oktober 1944 vervolgens werd het oostelijk deel van Kerkrade eindelijk bevrijd en konden 30.000 geëvacueerde mensen terugkeren naar alles wat hen vertrouwd was en nu nog is. Bij dit alles past op de eerste plaats dankbaarheid. Niets is immers vanzelfsprekend zoals nogal wat tijdgenoten lijken te menen. Het Griekse woord voor dankzeggen is ‘eucharitsein’ en u ziet het al: Daar komt ons woord ‘Eucharistie’ vandaan, oftewel ‘de H. Mis – het Heilig Misoffer’. Dankzeggen aan God zoals verreweg de meeste Kerkradenaren dat in die voorbije 1000 jaar steeds hebben gedaan en waar nu nog steeds de Christenen binnen onze gemeenschap voor bijeenkomen. En buiten dat: IEDEREEN is en blijft welkom in onze christelijke gemeenschap en mag zich er thuis voelen. 

Hinger Herjods ruk (Franco Wetzelaer)

Zondag 29 september om 11.00 uur dragen we de H. Mis op de Markt evenals vorig jaar ‘Hinger Herjods Ruk’ en we zullen daarnaar toetrekken met ons Schuttersbroederschap St. Sebastianus, het Catharinagilde en andere Schuttersbroeders uit Kerkrade. De H. Mis wordt opgeluisterd door het Gemengd kerkelijk zangkoor Sint Caecilia van de Lambertuskerk en ook zijn er weer doedelzakspelers die ons begeleiden. Als het een beetje meezit zal een zangeres het ‘Onze Vader’ zingen in het Aramees, de taal die Jezus Zelf heeft gesproken en waarin Hij dit gebed aan de apostelen heeft geleerd. Hoofdcelebrant is de Deken van Kerkrade en pastoor van Lambertus, Steph Nevelstein, concelebranten zijn pastoor Hans Kreuwels, Rector Lambert Hendriks van Rolduc, pastoor Guido Rodheudt van Herzogenrath en pater Fons Kuster. Na de viering is er zoals afgelopen jaar nog een gezellige nazit.

Van harte willen we u allen uitnodigen voor deze viering van dankbaarheid en vreugde. 

 

Geplaatst in nieuws.