15 augustus ‘open-lucht-mis’

Om alvast te noteren: op donderdag 15 augustus zal om 19.00 uur, zoals het afgelopen jaar bij de kapel aan de Roderlandbaan in de open lucht een H. Mis worden gevierd bij gelegenheid van het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Deze mis zal worden opgeluisterd door o.a. enkele koren, terwijl ook schutterij St.Michaël acte-de-presence zal geven. Tijdens deze viering zal de zogenaamde ‘kroetwusj’ gezegend worden en na afloop is er koffie met iets erbij.

Geplaatst in nieuws.