Concert KSO

Zaterdag 14 januari is GEEN H. MIS om 18.00 uur in de Lambertuskerk. Om 20.00 uur begint namelijk het Nieuwjaarsconcert van het KSO en het kost nogal wat voorbereiding om dit goed te laten verlopen. Iedereen is natuurlijk van harte welkom bij dit concert.
U kunt voor de avondmis om 17.30 uur terecht in de kapel van de Paters Sacramentijnen aan de Hoofdstraat 20.
Ook in de parochiekerk van Haanrade is een H. Mis om 18.00 uur.

400 jaar Schuttersbroederschap St. Sebastianus

Met afstand de oudste vereniging in Kerkrade. Opgericht in 1617 door Isabella, Clara, Eugenia, Infante van Spanje (koningsdochter) en hertogin van Brabant. Belangrijkste taak is het vergezellen en desnoods verdedigen van het Allerheiligste Sacrament (Heilige Hostie-Lichaam van Christus) in de Sacramentsprocessie en daarbuiten dienstbaarheid aan Kerk en Samenleving. Velen in Kerkrade zullen dit gezelschap herkennen in hun slipjassen, met hoge hoed en overige insignes. Wat vooral in het oog springt, is de zilverschat die de koning bij plechtige gelegenheden op zijn schouders draagt. Het schijnt de grootste zilverschat bij een dergelijk broederschap in heel Nederland te zijn. De aftrap van de viering van het 400-jarige bestaan is de deelname aan de Hoogmis op 1 januari om 11.00 uur in de H. Lambertuskerk en aansluitend aan de nieuwjaarsreceptie van de deken in  ‘Dé Wieëtsjaf’.
Dan het patroonsfeest St. Sebastianus op 22 januari met deelname aan de Hoogmis van 11.00 uur in de
H. Lambertuskerk met daarnaast een hele dag vol tradities en gebruiken. Van 21 april tot 24 april vindt een pelgrimsreis plaats naar Rome. Daar bezoeken we het graf van de heilige Sebastianus en zullen we de H. Mis in de Sint Pieter vieren. Aldaar zal ook de feestelijke jaarvergadering gehouden worden. Zondag 25 juni is de grote stadsprocessie waarin het Broederschap zijn belangrijkste rol speelt in de organisatie van een en ander en de begeleiding van de Heer Jezus in het Heilig Sacrament. Op die dag vindt ook het traditionele koningsvogelschieten plaats waarbij er een kans is dat de huidige koning ‘keizer’ zou kunnen worden. Moge duidelijk zijn dat we trots zijn op dit illustere gezelschap en op zijn bijdrage aan de opbouw gemeenschap van mensen in Kerkrade en dat liefst 400 jaar! We wensen hen van harte proficiat en zullen in de loop van dit feestjaar meerdere keren aandacht aan dit alles schenken.
Deken S. Nevelstein, erelid van het Sint Sebastianus broederschap.

Actie Kerkbalans 2017 – De kerk is failliet?

U ziet een vraagteken. Het is dus nog niet helemaal zo. Per jaar hebben we in en vooral rondom onze kerken in de Holz, Chevremont, Haanrade en het Centrum nog steeds honderden ontmoetingen met mensen bij vreugde en verdriet. Nog steeds zijn er tegen de 70 uitvaarten, een 70-tal doopjes, 50 tot 80 communicantjes en vormelingen en daarom heen natuurlijk vele gezinnen en families. Daarbuiten contacten in het sociaal-maatschappelijke. Mensen met grotere of kleinere problemen, psychisch en/of materieel. We proberen altijd te helpen en minstens een luisterend oor te bieden. In dit alles is de kerk in de verste verte niet failliet en kan niet eens failliet gaan maar leeft ze nog heel stevig in het bewustzijn van mensen. Materieel en financieel evenwel zit diezelfde kerk diep in de problemen. Chevremont/Haanrade is volgens de geldende normen in Nederland daadwerkelijk failliet. De Holz heeft nog een klein tegoed van iets meer dan € 90.000,- en de
H. Lambertus van rond de € 250.000,-  

Eén stevige reparatie bij een van beide kerken en zo’n bedrag is in een oogwenk verdwenen. De jaarlijkse inkomsten van deze drie parochies bijeen zijn lager dan de jaarlijkse uitgaven en dat betekent dat je precies kunt uittellen wanneer de kachel in iedere kerk definitief wordt afgekoppeld of de overige energiekosten niet meer kunnen worden betaald of de verzekeringen of dat we van twee priesters naar één enkele priester terug moeten voor deze, voorheen 6 parochies, waar tot in de
jaren ’60  zo ’n 12 priesters fulltime werkzaam waren.

Het structurele probleem zit in het achterblijven van de gezinsbijdrage of kerkbijdrage. Een beschamend gering aantal katholieken doet hieraan mee en wat iedereen gemiddeld bijdraagt ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Natuurlijk zijn er heel wat mensen die niet meer kunnen missen en we zijn ontzettend dankbaar voor dat waartoe ze in staat zijn. Blijft dat we dusdanig in de problemen komen dat we aan de bel moeten trekken. Ook zullen nogal wat mensen opmerken dat de Kerk dit aan zichzelf te danken heeft. Daar hebben ze dan ook nog in meerdere of mindere mate gelijk in. Ik kan dat echter allemaal niet of niet meer veranderen en sta voor de opgave om te proberen te redden wat er te redden valt. De vraag is dus niet meer of u de drie kerken die nu nog vol in bedrijf zijn wilt openhouden maar of u het gevaar wilt lopen dat ook de Lambertus op enig moment niet meer beschikbaar kan zijn? Wilt u dat niet dan zullen degenen die het kunnen in veel grotere mate dan nu de beurs moeten trekken. Ik hoop van harte dat het nog steeds genoeg mensen in Kerkrade interesseert dat er een kerk in deze plaats staat en haar rol kan vervullen. Anders blijft er van ‘Kerk’ rade alleen nog maar ‘Rade’ over! Alle goeds.  Deken S. Nevelstein.

Dank voor uw bijdrage aan de advent-actie

Van harte willen we de vele mensen bedanken voor de levensmiddelen en andere nuttige spullen die naar onze kerken en pastorieën zijn gebracht in amper 2 weken tijd. We hebben hiermee zo’n 40 voedselpakketten kunnen samenstellen die aan mensen in nood worden uitgereikt.
Ook is er zo’n € 1500,00 geschonken zodat we van daaruit iets kunnen bijdragen wanneer bij zo’n gezin ineens een acuut probleem ontstaat. Vooral gaat onze dank uit naar tientallen kinderen van basisscholen die hier stevig aan hebben bijgedragen.

Tenslotte willen u heel hartelijk danken voor de zeer vele wensen en kaarten die we ontvangen hebben rondom Kerst en Oud en Nieuw. Het is bijna niet mogelijk om ze allemaal persoonlijk te bedanken en u alle goeds toe te wensen. Dat doen we dus graag via deze weg.

Het pastorale team:
diaken Din Houtema, diaken Pieter van de Laarschot, pastoor Kreuwels en deken Nevelstein.

Dialectmis ‘kloone vuur kloone’

Het is inmiddels al een traditie dat in het begin van het nieuwe jaar een Dialectmis wordt opgedragen in het kader van “Kloone vuur Kloone”. Deze H. Mis wordt dit jaar gevierd op zondag 8 januari 2017 om 11.00 uur in de Lambertuskerk en zal worden opgedragen door Deken S. Nevelstein. De verwachting is dat velen in carnavalskostuum aanwezig zullen zijn.
In deze H. Mis wordt ook aandacht geschonken aan alle kinderen die in het jaar 2016 het ”Sacrament van het Doopsel” hebben ontvangen. Op deze dag wordt de “Doop van de Heer” gevierd. Alle dopelingen zijn met hun ouders en familie voor deze H. Mis uitgenodigd. Aan hen wordt na de H. Mis de Sint Jacobsschelp uitgereikt waarmee zij werden gedoopt. Deze schelp is voorzien van de naam en de doopdatum en moet een mooie herinnering zijn aan de bijzondere dag van het Doopsel.

Uitnodiging carnavalsavond

Op zaterdag 14 januari 2017 organiseert Oudercomité AKO Chevremont haar jaarlijkse carnavalsavond in Café Kloth, Chevremontstraat 68.
Aanvang is 20.11 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Prins Alex 1e, AKO ex-prinsen en ex-prinsessen, het oudercomité AKO Chevremont, de prins en/of prinses 2017 en president Hub Holten heten u van harte welkom.
Entree: vrije gave.

Sensoor biedt gesprekken met echte aandacht. Een luisterend oor – een steun in de rug

“Op een nacht, het was een uur of twee, zat ik zo vreselijk klem. Mijn man had weer eens teveel gedronken en sliep zijn roes uit. Ik zat klaarwakker aan de keukentafel en realiseerde me dat ik nu tijd had voor mezelf. Ik nam de moed om Sensoor te bellen. Zomaar midden in de nacht. En ik hoorde mezelf dingen zeggen die ik nooit eerder had durven zeggen”

“Een bekende beller belt voor zijn avondpraatje. Sinds jaren zorgt hij voor zijn demente vrouw.
Aan het einde van de dag wil hij graag nog even met iemand een echt gesprek over de wereld buitenshuis.”

“Een vijftiger belt. Hij is zeer emotioneel en stelt telkens de vraag wat redenen zijn om verder te leven. Hij is zo alleen en kan moeilijk contact maken. We praten over zijn emoties. Zijn er ook nog positieve zaken in het leven? Dit geeft aanknopingspunten om samen te zoeken naar mogelijkheden voor contact.
Mijnheer zegt aan het eind dat ik de wereld weer een beetje open heb gemaakt.”

“De kersttijd komt eraan. Ik vind dit zo’n moeilijke periode. Overal lijkt het gezellig, maar in mijn huis niet sinds mijn partner is overleden. Ik mis hem met die dagen extra. Gelukkig zie ik wel mensen als ik naar de kerk ga, maar verder is het stil in de dagen”

“Vrijwilligerswerk bij Sensoor is het beste wat me is overkomen. Door de training en het werk kreeg ik weer zelfvertrouwen. Dat heeft me zeker geholpen om na drie jaar werkloosheid weer een baan te vinden.”
Alle dagen van het jaar – ook met de feestdagen- 24 uur per dag zijn de vrijwilligers bereikbaar per telefoon en dagelijks via chat van 10.00 – 22.00 uur.

We zijn er voor wie behoefte heeft aan contact, en voor mensen die iets willen delen wat ze in hun eigen omgeving (nog) niet kwijt kunnen.

Praten helpt….
Er is een gezegde `praten helpt’. Dit is een oude waarheid die nog steeds geldt. Alleen moet je er wel aan toevoegen ‘als er iemand naar je luistert.’ Sensoor heeft als toevoeging in het logo ECHTE AANDACHT. Luisteren met echte aandacht naar de verhalen die mensen ons toevertrouwen is de dienstverlening van Sensoor. Het lijkt zo vanzelfsprekend, en zo gemakkelijk ook, maar de realiteit is anders. In de donkere en feestelijke dagen van december, en de grauwe januaridagen willen
de (goed opgeleide en begeleide) vrijwilligers van Sensoor er wel zijn MET ECHTE AANDACHT en VOOR IEDEREEN. Voel u uitgenodigd.

Voor chatten en mailen www.sensoor.nl
Telefoon 0900 – 0767 of lokaal 045 571 99 99

Petitie voor Nicole Gikomo

In de kerk van Chevremont bezoekt iedere zondag het gezin Ntamagiro de H. Mis. Daniel heeft de Nederlandse nationaliteit gekregen omdat hij in Burundi als een politieke tegenstander wordt gezien en er zelfs met de dood wordt bedreigd. De Nederlandse regering is nu voornemens zijn vrouw Nicole, als enige géén verblijfsvergunning te geven, terwijl haar man en twee kleine kinderen die wél hebben. Dat betekent dat zij in januari gescheiden wordt van haar gezin en het land wordt uitgezet. Voor Nederlanders is Burundi zó gevaarlijk dat er een negatief reisadvies voor is. Als Christenen kunnen wij hier niet over zwijgen, en willen dan ook een petitie starten om dit gezin niet uit elkaar te laten scheuren. U kunt deze petitie onderschrijven op de tafel in de hal van de kerk.

Misdienaars / acolieten

IN HARTJE KERKRADE……
…. staat de kerk van de H. Lambertus al meer dan 900 jaar. Een geloofsgemeenschap kan niet zonder gelovigen. Een kleine groep voelt zich geroepen om misdienaar/acoliet te worden. In de H. Lambertuskerk zijn wij met 5 vaste acolieten en wij dienen elk weekend op zaterdag danwel op zondag de H. Mis. We doen dit met veel plezier om zo dicht bij God te mogen zijn. Onze aanwezigheid wordt door de vele kerkgangers erg op prijs gesteld. Buiten het vieren van de Heilige Missen organiseren wij tal van activiteiten zoals: voetballen, bowlen, fietsen, bezoek aan de bioscoop en pretpark, midgetgolf enz.

We hebben een super leuk groepje, waar onze kerkgemeenschap trots op mag zijn. We kunnen nog altijd nieuwe misdienaars/acolieten gebruiken. Misschien iets voor JOU. Iedereen is welkom, jong en oud, het is voor ons een heerlijk gevoel om iets voor de medemens te doen, waar we zelf ook heel veel voldoening uit halen. Mocht je interesse hebben of eens willen praten, dan kun je altijd contact opnemen met René Offermans.