Misdienaars / acolieten

IN HARTJE KERKRADE……
…. staat de kerk van de H. Lambertus al meer dan 900 jaar. Een geloofsgemeenschap kan niet zonder gelovigen. Een kleine groep voelt zich geroepen om misdienaar/acoliet te worden. In de H. Lambertuskerk zijn wij met 5 vaste acolieten en wij dienen elk weekend op zaterdag danwel op zondag de H. Mis. We doen dit met veel plezier om zo dicht bij God te mogen zijn. Onze aanwezigheid wordt door de vele kerkgangers erg op prijs gesteld. Buiten het vieren van de Heilige Missen organiseren wij tal van activiteiten zoals: voetballen, bowlen, fietsen, bezoek aan de bioscoop en pretpark, midgetgolf enz.

We hebben een super leuk groepje, waar onze kerkgemeenschap trots op mag zijn. We kunnen nog altijd nieuwe misdienaars/acolieten gebruiken. Misschien iets voor JOU. Iedereen is welkom, jong en oud, het is voor ons een heerlijk gevoel om iets voor de medemens te doen, waar we zelf ook heel veel voldoening uit halen. Mocht je interesse hebben of eens willen praten, dan kun je altijd contact opnemen met René Offermans.

Advent en Kerstmis

Trump is de nieuwe Amerikaanse president. Beurzen reageren meteen, de Tweede Kamer reageert met lichte paniek en in de hele wereld vragen velen zich af of en hoe het de wereldorde zal beïnvloeden. We zullen zien.
Wij Christenen leven met of zonder Trump of Clinton of onze volksvertegenwoordiging en alle gehakketak daarin en daaromheen in de verwachting van de komst van Jezus Christus. In de Advent staan wij daar intens bij stil. Met Kerstmis vieren we Zijn geboorte. Het grootste geschenk dat God ooit aan deze wereld heeft geschonken is de Menswording van Zijn Zoon Jezus. In onze streken is er nog maar een kleine groep die Kerstmis viert in de eigenlijke zin. Het feest is verworden tot een paar dagen onmatigheid in eten en drinken. Een paar extra vrije dagen en vooral een grote mate van onvoldaan gevoel omdat nog maar een enkeling zich realiseert waarom je een feestje viert. Het zomaar vieren van een verjaardag zonder de jarige.
Christenen staan ook nu nog met overgrote vreugde stil bij de geboorte van Gods Zoon in bittere armoede en in de meest armzalige omstandigheden. Geen wonder dat onze gedachten op dit feest op de eerste plaats blijven uitgaan naar de velen aan de rand van onze samenleving die niet veel of niets te makken hebben, met Kerstmis niet en het hele jaar door niet.
Hoe dan ook, wij wensen IEDEREEN zonder uitzondering een Zalig en Gezegend Kerstfeest waarbij we de wens uitspreken dat dit feest vrede aan u zal geven in de mate dat u deze vrede van Jezus aan ieder ander gunt en er zich voor inzet.                               Deken S. Nevelstein

 

Advent-actie

In het afgelopen kerkelijk jaar was er veel aandacht voor barmhartigheid. Graag willen wij in de Advent deze aandacht vasthouden.
In de kerkgebouwen van onze federatie vindt u een plek waar u boodschappen kunt neerleggen. Deze boodschappen worden dan rond Kerstmis aan gezinnen en alleenstaanden, die in armoede leven, geschonken.
Wij hebben een boodschappenlijstje samengesteld van levensmiddelen die we graag willen schenken:

groenten in blik of pot;  soep in blik;  vlees en vleeswaren in blik;
suiker;  thee, in alle soorten en maten;

koffie voor filtermachines, geen Senseo pads of cups of iets dergelijks;
pasta’s, rijst, pakken aardappelpuree, cous cous etc.;
pastasaus, chicken tonight etc;

zoet beleg, hagelslag, jam of pindakaas, chocopasta etc.;

koffiemelk; lang houdbare melk; olijfolie; koekjes;

Wij hopen op gulle gaven. Mocht u het project financieel willen ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage afgeven bij de pastoors en diakens of bij de koster.
Namens het pastorale team, Diaken Pieter.

Samenstelling federatiebestuur

In het bestuur van de parochiefederatie Kerkrade heeft per 3 oktober j.l. dhr. Wim Franssen eervol ontslag van zijn taak als penningmeester van de bisschop gekregen. Op diezelfde dag heeft de bisschop dhr. Huub Bergsma tot penningmeester benoemd. De overige leden zijn: Tiny Pluijmen, secretaris; Marlies Lindelauf, financiën; Lou Nijsten, gebouwen; Jan Goltstein, juridische zaken en vice-voorzitter; Dolf Kersten, ambtelijk secretaris; pastoor Kreuwels en deken Nevelstein, voorzitter.

Afscheid Jan Reinders en Sjef Wallz

Beide heren hebben zich jarenlang met grote toewijding ingezet binnen het kerkbestuur van de parochie H. Lambertus en binnen de parochieraad aldaar. Per 1 januari 2017 geven ze de fakkel over andere mensen die dit goede werk zullen voortzetten. Ondertussen zal Jan Reinders voorlopig de kerk-ledenadminstratie ‘Navision’ met onze penningmeester samen bekijken. Wij danken beiden voor hun inzet en bewogenheid voor kerk en parochie van de H. Lambertus.  Deken S. Nevelstein

Reünie Vierge-tour

De jaarlijkse pelgrimstocht “Vierge Tour” van Sjevemet naar Chèvremont bij Luik vindt voor de 20 keer plaats van 5 tot 7 mei 2017. Dit is de aanleiding voor het houden van een reünie voor alle pelgrims die in de afgelopen 20 jaar deze tocht volbracht hebben. Deze reünie vindt plaats op vrijdag 16 december a.s. om 19.30 u. in de Boerenkelder van Rolduc. Inlichtingen: 06 134 163 37

 

Kerstviering voor ouderen – Holz en Chèvremont

De ziekensectie Holz houdt zaterdag 10 december in het Catharinahoes aan de Lambertistraat weer haar jaarlijkse kerstviering voor de ouderen van de wijk Holz. De middag begint om 15.00 uur met een eucharistieviering, opgeluisterd door het dameskoor St. Catharina. Aansluitend is een gezellig samenzijn met onder meer koffie en kerstbrood.
Aanmelden VÓÓR  3 december bij een van de bestuursleden van de ziekensectie Holz of via het secretariaat: Retha Jeurissen, tel. 045 546 38 56.
Op diezelfde zaterdagmiddag organiseren de beide ziekenzorgen van Chèvremont een kerstviering die met een H.Mis om 14.00 uur begint.

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 1 januari is er één GEZAMENLIJKE  H. Mis in de kerk van de H. Lambertus om 11.00 uur waar ook de kerkgangers van de Holz en Chèvremont van harte bij worden uitgenodigd. Aansluitend is de Nieuwjaarsreceptie van de deken, de pastoor en het bestuur evenals vorig jaar in ‘Dé Wieëtsjaf’ aan de Markt. Wij hopen velen van u hier persoonlijk de hand te kunnen drukken en elkaar alle goede wensen voor het nieuwe jaar te doen toekomen. Voor alle duidelijkheid, de H. Mis in de Holz en Chèvremont komt die zondag te vervallen.

Voetbedevaart naar Wittem

Ook aan het begin van 2017 zal er – op de eerste zaterdag van het jaar, d.w.z. op 7 januari – een voetbedevaart plaats vinden naar de H.Gerardus te Wittem. Samen met de bedevaarders uit Landgraaf willen we in Wittem om 09.30 uur de Mis vieren met onze bisschop of hulpbisschop.
Opstapplaatsen06.00 uur Lambertuskerk; 07.00 uur kerk Spekholzerheide;
08.00 uur kerk Simpelveld;
Looptempo: Er zijn natuurlijk altijd mensen die sneller of langzamer willen/kunnen lopen: wij zullen 4 ½ km/uur lopen. Voor de ‘niet getrainde wandelaar’ is dit vrij snel. De mensen die graag harder lopen, willen we vragen zich op de heenweg aan de voorgestelde snelheid aan te passen. Op de terugweg kan dan ieder zijn eigen tempo lopen.
Pauze: We zullen onderweg niet stoppen, met uitzondering van één keer in Simpelveld, voor een korte koffie- en sanitaire stop; we moeten hier om 08.15 uur ook weer vertrekken.
Gebed: Het is een bedevaart: we zullen vijf keer – al lopend – samen een tientje van de rozenkrans bidden.
Veiligheid: Voor de veiligheid is het een grote hulp als zoveel mogelijk mensen een veiligheidsvestje dragen.
Soep: Na afloop van de Mis is er gelegenheid op eigen kosten soep te gebruiken in de refter van het klooster.
Vervoer terug: Als men met de auto terug wenst te komen, kan men dit doorgeven aan Herm en José Holten, die voor vervoer zullen zorgen h.holten@ziggo.nl Heeft men zich eenmaal op gegeven dan s.v.p. op het laatste moment niet nog zelf iets anders regelen. Er komen immers vrijwilligers om u op te halen!
Opgave: Deelname aan deze bedevaart s.v.p. mailen naar: hanskreuwels@gmail.com